"Firma P&M" zdaje sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i podlegamy ludzkiej naturze. Czasem błędy mogą się zdarzyć, ale to, co się z nimi dzieje, stanowi o naszym charakterze.

W "P&M" wierzy się, że prawdziwa siła tkwi w przyjęciu odpowiedzialności za popełnione błędy, a ich konsekwencje bierze się na siebie, ucząc się i rozwijając się na drodze do doskonałości.